ДЕНТАЛНА КЛИНИКА КОЦИЛКОВИ

iTero Element – 3D дентални скенери

Виж повече

ДЕНТАЛНА КЛИНИКА КОЦИЛКОВИ

Съвременната дентална медицина

ДЕНТАЛНА КЛИНИКА КОЦИЛКОВИ

Доц. Коцилков – модератор и лектор на дискусионен панел

26.01.2018 г. – на тема „Съвременни Техники За Вертикална и Хоризонтална Направлявана Костна Регенерация”

Виж повече

ДЕНТАЛНА КЛИНИКА КОЦИЛКОВИ

Дигитален софтуер за дизайн

Виж повече

Нашата мисия

В основата на нашата практика заляга индивидуалният подход към всеки пациент. Нашите лекари се развиват и усъвършенстват в своите специалности, което позволява дискутирането на всеки пациент да бъде дискусия между няколко гледни точки, базирани на принципите на отделните специалности в денталната медицина. Всеки пациент се обсъжда на редовни колегиуми, което гарантира, че крайният лечебен план е издържал критичния анализ на няколко отделни школи. Взетите решения се обсъждат и с вас, нашите пациенти, защото вие ни се доверявате тогава, когато искате здрави зъби.

Нашият екип

Денталната медицина днес е далеч от времето, в което един зъболекар лекува всеки проблем, който вижда в устата на пациента. Съвременната дентална медицина е мултидисциплинарна наука, която изисква мултидисциплинарен подход – специалисти в различни области разглеждат даден случай през призмата на своята специалност, за да срещнат решенията си в безкомпромисен лечебен план. Казано по-накратко – лечението в съвременната стоматология изисква ЕКИП, защото “Together Everyone Achieves More” (TEAM) или “заедно постигаме повече”.

Индивидуален подход към всеки пациент и ефективен лечебен план

Запиши час за преглед

Напред

Често задавани въпроси

Напред