Доц. Коцилков участва в Втория модул – „ПРОЦЕДУРИ ЗА КОРЕНОВО ПОКРИТИЕ ПРИ ЕДИНИЧНИ ЗЪБНИ РЕЦЕСИИ“

Между 04.12- 06.12.2017 г. Доц. Коцилков участва във Втория модул – „ПРОЦЕДУРИ ЗА КОРЕНОВО ПОКРИТИЕ ПРИ ЕДИНИЧНИ ЗЪБНИ РЕЦЕСИИ“ – на престижната двугодишна Магистърска програма на Университет Болоня – „МЕКОТЪКАНЕН МЕНИДЖМЪНТ ОКОЛО ЗЪБИ И ИМПЛАНТИ“.