Екип

Денталната медицина днес е далеч от времето, в което един зъболекар лекува всеки проблем, който вижда в устата на пациента. Съвременната дентална медицина е мултидисциплинарна наука, която изисква мултидисциплинарен подход – специалисти в различни области разглеждат даден случай през призмата на своята специалност, за да срещнат решенията си в безкомпромисен лечебен план. Казано по-накратко – лечението в съвременната стоматология изисква ЕКИП, защото “Together Everyone Achieves More” (TEAM) или “заедно постигаме повече”.

Ние сме:

Доц. д-р Камен Коцилков
 • 1999 – завършва Факултет по Дентална Медицина – МУ София
 • От 2000 до сега – частна практика
 • 2001 – 2005 хонорован асиситент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София
 • 2006 – 2007 асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София
 • 2007 – Придобита специалност „Пародонтология и ЗОЛ”
 • 2008 – International Summerschool 2008 for Clinical Periodontology and Implantology, Heidelberg, Germany.
 • 2007 –2011 старши асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София
 • 2011 до 2015 – главен асистент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София
 • 2015 – научна степен „доктор” – „Допълнителна антимикробна терапия на хроничния пародонтит“, МУ – София
 • От 2015 до сега – Доцент в Катедра по „Пародонтология”, ФДМ, МУ-София
 • 2017 – 2018 Proffesional Master Programme II level – “Soft tissue management around teeth and implants” – University of Bologna, Academic year 2017-2018

Доц. Коцилков работи активно в областта на Пародонтологията и Имплантологията. Основните му интереси са насочени към антимикробна терапия на пародонталните заболявания, регенеративна терапия; мукогингивална и микроскопска хирургия.

Доц. Коцилков е автор и съавтор на 39 публикации в наши и международни издания и е участвал с научни презентации на над 56 международни научни конгреси.

Доц. Коцилков редовно участва в следдипломното обучение на лекарите по дентална медицина, като е водил 58 лекции и практически курсoве по пародонтология и пародонтална хирургия и имплантология.

Доц. Коцилков активно участва в разработването на нова учебна програма по Пародонтлогия във Факултет по дентална медицина, Медицински университет – София със създаването на учебни филми, помагала и програми

Доц. Коцилков е съосновател и председател на Българското Дружество по Пародонтология

Доц. Коцилков е активен член на SDM, БНСД и БЗС

Дипломи

Изнесени лекции и квалификационни курсове

От квалификационни курсове и конгреси

От презентации на научни конгреси

Д-р Христина Георгиева

Сертификати