За нас

В основата на нашата практика заляга индивидуалният подход към всеки пациент. Нашите лекари се развиват и усъвършенстват в своите специалности, което позволява дискутирането на всеки пациент да бъде дискусия между няколко гледни точки, базирани на принципите на отделните специалности в денталната медицина. Всеки пациент се обсъжда на редовни колегиуми, което гарантира, че крайният лечебен план е издържал критичния анализ на няколко отделни школи. Взетите решения се обсъждат и с вас, нашите пациенти, защото вие ни се доверявате тогава, когато искате здрави зъби.

Кръстосаните инфекции са сериозен проблем в денталната практика. Хигиенният план и работният процес в нашата клиника са организирани на няколко нива над изискванията от регулаторните органи – всеки елемент от денталния юнит има еднократен протектор, подменян след всеки пациент; разполагаме с най-високия клас автоклав; клиниката е оборудвана със специална система за UV дезинфекция; Принципите за асептика и антисептика са дълбоко заложени в нашата практика и могат да бъдат открити във всеки един елемент – от апарата за автоматично обуване на калцуни до “hands free” смесителни батерии.