Ендодонтия

Ендодонтията е дял от денталната медицина занимаващ се със заболяванията на зъбната пулпа и тъканите заобикалящи зъбния корен. Нелекуания своевременно зъбен кариес може да доведе до инфекция в каналите на зъба, което налага почистването им и запълването им за да се осигури запазването на зъба.