Протетична дентална медицина

Протетичната дентална медицина е дентална специалност насочена към запазването на функцията, комфорта  и естетиката на съзъбието при налична загуба на зъбни тъкани, цял зъб или зъби. Концентрира се върху изработването на различни видове конструкции, които заместват загубените тъкани с постигане на максимално висок биологичен, функционален и естетичен резултат. Съществува голямо разнообразие от съвременни материали, които позволяват възстановявания с максимално щадене на оставащите здрави зъбни тъкани.

Дигитален софтуер за дизайн

През месец юни 2017 заедно с нашите колеги от СМТЛ Пчели Дент започнахме да предлагаме на нашите пациенти изработване на протетични конструкции (коронки върху зъби и импланти, мостове и протези) с най-съвременния софтуер за дигитален дизайн. Освен че всеки детайл на конструкцията може да бъде планиран и изпипан до най-малката подробност преди физическото изработване, крайните продукти показват безпрецедентна точност при двойно съкращаване на технологичния срок!