Хирургия

Оралната хирургия се специализира в диагностиката, хирургичното и допълнително лечение на заболявания, травми и дефекти засягащи функцията и естетиката на твърдите и меки тъкани в лицево-челюстната област.  Едни от най-честите манипулации които се извършват  са екстракциите на счупени или дълбоко разрушени зъби, както и екстракцията на мъдреци и ретинирани зъби.