Често задавани въпроси

Защо венците кървят

Устната кухина е среда с благоприятни условия за развитие на микроорганизми и поради това в нея се помещава огромно микробно многообразие. Докато микробите, фиксирани върху меките тъкани в устата, отпадат от тях по естествен път, то тези, фиксирани върху зъбите, остават фиксирани до механичното им премахване при почистването на зъбите. Именно неотстранените микроби от зъбните повърхности водят до възпалителна реакция във венечните тъкани, изразът на която е кървенето.

Белег за здраве ли е липсата на кървене?

Съществуват редица фактори, които биха могли да маскират кървенето предизвикано от венечното възпаление и поради това непровокирането на кървене при оралнохигиенни процедури не е гаранция за здрав пародонт.