Детска дентална медицина

Детската дентална медицина е специалност, концентрирана върху профилaктиката и изграждането на пълноценни зъбни и оклозъбни структурии, както и запазването на зъбното здраве на децата и подрастващите.

Основните дейности са:

  • Обучаване за правилна зъбна хигиена
  • Назначавне на профилактична програма за предодвратяване на зъбния кариес
  • Поставяне на флуоризирашии лакове заздравяваши зъбния емаил
  • Запечатване на зъбните фисури със силанти за предпазване от кариес.
  • Ранно откриване и лечение на зъбния кариес