Ортодонтия

Ортодонтията е насочена към оценка, направляване и корекция на растежа и развитието на лицево-челюстните структури.В това число влиза осигуряването на правилно положение на зъбите, функционални междузъбни контакти, хармонично съотношение между зъбите и лицевите кости и меки тъкани, както и поддържането на оптимална захапка през целия живот.