Профилактика

Профилактиката включва всички мерки насочени към предпазване от възникване на заболяване, както и предпазване от прогресиране на вече възникнало такова. Такъв тип контрол е необходим за всеки, извършва се на индивидуално определени интервали и в своя минимум включва  обстоен преглед и професионално почистване на зъбите.