iTero Element – 3D дентални скенери

В стремежа си да осигурим най-съвременните и иновативни решения за лечението на нашите пациенти ние прибавихме към оборудването ни един от най-модерните 3D дентални скенери – iTero Element.

С него имаме възможност:

  • да регистрираме триизмерен образ на съзъбието
  • да проследяваме промените в зъбите и венеца, настъпили във времето
  • да извършваме изцяло дигитален и триизмерен дизайн на усмивката
  • да подобрим прецизността и точността на коронките и мостовете с вземането на дигитални отпечатъци
  • да разширим възможностите за ортодонтско лечение с възможността за изработка на алайнери